lunes, 19 de septiembre de 2011

A boz propia


Bi abrá un día
en que toz
en debantar a bista
bieremos una tierra
do meta liber...tá.
Chirmán, tiene a man mía,
será tuya a mía fren,
e o tuyo zeño terne
cairá sin debantar
airegazos de miedo
debán d’a libertá.
Feremos o camín
en un mesmo trazato,
chunindo os nuestros güembros
ta asinas debantar
á aquers que cayoron
chilando libertá.
(estrebillo)
Bandiarán as campanas
dende os campanals,
e os campos disiertos
tornarán á cuallar
unas brancas bien altas
ya prestas ta o pan.
Ta un pan que en os sieglos
nunca no estió trosato
entre todas as chens
que fízon o posible
por empentar a istoria
enta ra libertá.
(estrebillo)
Tamién será posible
que ixe maitín polito
ni tu, ni yo, ni l’atro
l’abastemos á bier;
pero caldrá empentar-lo
ta que i pueda naxer.
Que siga como airera
que ranque os matullos
trayendo a berdá
y escosque os camins
de sieglos d’estricallos
cuentra ra libertá.
(estrebillo)

No hay comentarios: