sábado, 22 de agosto de 2009

Ta rematar un estiu infernal...


Tamién autuan os Contradanzers de Zetina; solo por ixo ya bale a pena o biache. Espero que bos faga onra ista informazión y os animeis a en benir.
ALBERTENZIA: Toz istos son diaplerons güenos ta atros aquelarres más de terror; calle Genova en a billa y corte.

No hay comentarios: